Med största sannolikhet det bästa inslaget i Computer Sweden när blaskan var som bäst.